Vigol - Kvalitet

 

Nöjda kunder - Vår målsättning

Det är VIGOL´s målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkter i övrigt är felfria vid övertagandet. Miljöaspekter skall vägas in i varje projekt.

Detta uppnås genom att vi infört ett Ledningssystem för kvalitet enl. ISO 9001:2000 samt ett Miljöledningssystem enligt ISO 14001. Dessutom en fullt ut tillämpad satsning på Byggmästar-kvalitet och kontinuerlig utbildning. 

Vi har certifierad kontrollansvarig med riks- behörighet K enligt PBL.


Kvalitets - och miljömål

  • Noll fel i projektering och planering
  • Noll fel i produktionsprocessen
  • Aktivt kretsloppstänkande med ökad återvinningsgrad
  • Noll fel vid överlämnandet

    

Genom korta beslutsvägar och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar samt är delaktiga i processen, kommer vi att uppnå en ökad effektivitet som kommer våra kunder till godo.

Härigenom kommer vi också att uppnå vår övergripande målsättning; nöjda kunder. 

För VIGOL AB skall varje kund bli en 
referens, varje objekt ett referensobjekt.

 

   

Sveriges byggindustrier

Vigol AB

Marieholmsgatan 54

S-415 02 Göteborg

 

 

Tel:

 

 

 

031-774 06 90

 

 

 

Email:

Webbsida:

 

 

info@vigol.se

http://www.vigol.se